Každá klimatizace potřebuje pravidelný servis a údržbu

Čistění Klimatizace Brno

Proč provádět pravidelnou údržbu?

Klimatizací prochází velký objem vzduchu, který obsahuje množství prachových částic. Tyto částice se usazují na funkčních částech klimatizace, zejména na filtrech, ventilátorech a výparnících. Dále díky střídání teplot a tvorbě chladu dochází ke kondenzaci vody.
Tyto dva faktory zapříčiňují zanášení klimatizace prachovými částicemi, růst plísní a bakterií, ucpávání odtoku kondenzátu, snižování výkonu klimatizace, zvýšenou spotřebu el. energie, zápach z klimatizace, snížení životnosti klimatizace.

Díky pravidelné údržbě se:

Pravidelné cykly údržby:

Dle četnosti používání doporučujeme pravidelnou údržbu v těchto cyklech:
2x ročně
ordinace lékařů, prašné provozy, servrovny a jiné nepřetržitě zapnuté klimatizace
1x ročně
domácnosti, které klimatizaci používají pravidelně, kancelářské provozy
1x za 2 roky
domácnosti, které klimatizaci použijí jen několikrát za rok

Reálné fotografie z našich zakázek, aneb “jak vypadá zanedbaná údržba”

Foto z údržby:

Demontáž krytů vnitřní jednotky před čištěním + měření výkonu kompresoru venkovní jednotky při zátěži

Při údržbě klimatizace provádíme

Periodické kontroly těsnosti chladících okruhů dle ES 842/2006 Sb., vedení evidenční knihy zařízení.
Vnitřní jednotka
Vnitřní jednotka

Údržba vnitřní jednotky:

 • vyčištění vnitřních částí jednotky
 • vyčištění výparníku
 • nanesení antibakteriálního a antifungicidního přípravku
 • vyčištění vzduchových filtrů
 • vyčistění pachových filtrů
 • dotažení šroubů na elektrické svorkovnici

Údržba venkovní jednotky:

 • kontrola výkonu kompresoru
 • kontrola těsnosti okruhů
 • kontrola množství chladiva
 • vyčistění výparníku
 • dotažení spojů potrubí
 • dotažené šroubů na elektrické svorkovnici
Vnější jednotka
Venkovní jednotka

Instalace klimatizací značek: LG, Haier, Sinclair, Midea, Carrier a dalších.

Kromě údržby klimatizace zajistíme i montáž nové klimatizace. Náš technik přijede na místo, kde by měla být nová klimatizace nainstalována. Udělá obhlídku místa instalace a posoudí umístění klimatizace a potřebný výkon klimatizace.
Na základě obhlídky místa doporučíme zákazníkovi technické řešení. Poté vypracujeme cenovou nabídku, která obsahuje typ klimatizace, cenu včetně instalace a termín instalace. Po odsouhlasení nabídky následuje realizace v dohodnutém termínu.
V případě zájmu o novou klimatizaci nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím poptávkového formuláře, emailem nebo telefonicky.

Ceník

Čištění a údržba klimatizací:

Provádíme údržbu a čištění interiérových klimatizací především těchto značek: LG, Sinclair, Daikin, Midea, Toshiba, Fujitsu, Samsung, Kaisai, Haier, a dalších.
V okresech Brno město, Brno venkov a Uherské Hradiště cena zahrnuje i dopravu na místo výkonu.
V okresech Vyškov, Hodonín, Břeclav a Zlín účtujeme poplatek za dopravu na místo výkonu. Ten je stanoven předem na základě dohody – podle vzdálenosti.
Základní (jednorázová) cena údržby je stanovena za každou jednotlivou klimatizační jednotku, jak vnitřní, tak i venkovní.
Klim. jednotka
Bez DPH
S DPH 15% (domácnosti)  /  S DPH 21% (firmy)
vnitřní jednotka
600 Kč*
690 Kč  726 Kč
venkovní jednotka
600 Kč*
690 Kč   726 Kč
* Zákazníkům s větším počtem klimatizačních jednotek a zákazníkům s rámcovou smlouvou na pravidelnou roční údržbu nabízíme výraznou množstevní slevu ze základní ceny. Pro zaslání návrhu rámcové smlouvy nás prosím neváhejte kontaktovat na email:  info@cisteni-klimatizace-brno.cz  nebo na telefon:  797 970 413.
 

Výměna / doplnění chladiva R410A:

Cena za výměnu / doplnění chladiva se skládá z ceny za servisní úkon, ceny chladiva a dopravy na místo výkonu.
1) Servisní úkon:   od 1.000 Kč bez DPH*
* Cena 1000 Kč bez DPH platí v případě bezproblémového přístupu k jednotce (na zemi, balkoně, apod.). Pokud není jednotka dobře přístupná (střecha, vysoká zeď, apod.), je cena individuální.
2) Chladivo R410A:    190 Kč bez DPH / 100g
3) Doprava na místo výkonu (Brno +15 km):    0** / 400 Kč bez DPH.
** V případě současného čištění klimatizace a výměny (či doplnění chladiva) je doprava na místo výkonu ZDARMA.
 

Periodická kontrola těsnosti a vedení evidenční knihy zařízení:

Cena periodické kontroly těsnosti chladících okruhů dle ES 842/2006 Sb. + vedení evidenční knihy zařízení se skládá z ceny za servisní úkon a ceny za dopravu na místo výkonu.
1) Cena za úkon je:      500* / 1.000 Kč bez DPH za 1 venkovní klimatizační jednotku.
* V případě současného čištění klimatizace je cena za úkon snížena na 500 Kč bez DPH.
2) Cena za dopravu (Brno + 15 km) je:    0** / 400 Kč bez DPH.
** V případě současného čištění klimatizace je doprava na místo výkonu ZDARMA.

Poptávka

Informace o zpracování osobních údajů

Vyplněním kontaktního formuláře nám udělujete souhlas se zpracováním vyplněných osobních údajů. Informace o Vás jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Veškeré údaje získané od Vás užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. 3.
Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.